TehnologieIn societate, activitatea se desfasoara pe mai multe nivele:

  • Conceptie / proiectare matrite si dispozitive
  • Elaborare tehnologii de executie
  • Programare / executie pe CNC
  • Urmarire lucrari
  • Lucrul in 2 schimburi la inginerii de la suportul tehnic si 3 schimburi la lucrul pe masini conform planificarilor rezultate in urma termenelor de executie convenite cu clientii
  • Asigurarea fluentei pe aprovizionare si a relatiilor cu alti furnizori sau sub-contractanti din industria pe orizontala.
  • Controale, verificari interfazice si finale
  • Ajustare /montaj matrite, pasuirile finale
  • Omologare a sculei asistata de specialisti ai firmei

       Conceptia, respectiv proiectarea matritelor, a diverselor dispozitive, se face,  folosind tehnici CAD avansate, de catre o echipa de ingineri specializati in proiectare matrite in departamentul CAD.

       Tehnologul intocmeste, de comun acord cu proiectantul  fisa tehnologica pentru fiecare reper in parte, pentru produs si pentru asamblu, la departamentul CAM se decide strategia de prelucrare a piesei, se executa programele CNC, si se intocmeste toata documentatia de fabricatie,.

       In functie de programarea afisata la masina, operatorul CNC isi ia in primire semifabricatul, setul de documentatie tehnologica, respectiv programele CNC din retea, si incepe prelucrarea. El poate in orice moment sa-si vizualizeze, respectiv sa-si compare programele cu modelul 3D.

       De la intrarea pe fluxul de fabricatie si pana la montajul reperelor matritei exista o permanenta colaborare intre proiectant, tehnolog, programator si operator, respectiv ajustor, in vederea rezolvarii in timp util a eventualelor probleme ce pot aparea, rezultand astfel un proces CAD/CAM/CAE perfect interconectat.